Til læreren

Hvis du tænker på at undervise i 'Jeg er modig. Indtil bladene en dag forsvinder', så findes der her undervisningsmateriale til bogen, udarbejdet af Finn Bangsgaard, pæd. Konsulent ved VIA CFU (fb@viauc.dk) - du kan downloade materialet som word-fil her, eller gå ind og finde det på Finn Bangsgaards side på CFU, www.viacfu.dk/duo, hvor han også har en masse andre opgaver og materialer liggende til bøger til undervisningsbrug.


Jeg er modig. Indtil bladene en dag forsvinder
af Mads Heinesen


Herning, februar 2013

”Jeg er modig. Ellers også er jeg dum.”

Mads Heinesens bog om 12-årige Frej er kras kost. Frej har sat kasserne med Lego op på loftet – man leger ikke mere, når man er 12. Men hvad gør man så? Sælger ulovligt fyrværkeri til Rocker-John og de andre seje i niende? Ser pornoblade og –film og tænker på Cat fra klassen? Håber på, at dunene dernede snart bliver til hår?
Frej er i et ingenmandsland mellem barn- og ungdom. Og det bliver ikke lettere, da bedstevennen Patricks far dør. Selvom man har kendt hinanden siden børnehaven, så er DET umuligt at snakke om. Og Patrick forandrer sig. Og så er der den nye dreng, Alexander, som har skiftet skole på grund af mobning.
Og Frej … hvor er Frej?

Jeg er modig. Indtil bladene en dag forsvinder er grænseoverskridende for en del (kvindelige) lærere, jeg har talt om bogen med. Og indrømmet: Det har ikke været så ligetil at lave opgaverne på de næste sider. Men det har ikke handlet om mine grænser, men elevernes. Om det så er lykkedes, må andre vurdere.

Opgaverne trykkes på farvet papir, lamineres og klippes op. Så trækker eleverne parvis – dreng og pige – et spørgsmål. Er eleverne ikke tilfredse med spørgsmålet, kan der én gang trækkes om. Men så klapper fælden også. Spørgsmålene er lavet til elever i syvende, og de skal danne grundlag for en mundtlig fremlæggelse for klassen.
Ønsker man at eleverne skal arbejde individuelt med opgaverne, kan man jo overveje at have to eksemplarer af hvert arbejdsspørgsmål.

Og husk: Ideerne på de næste sider er kun indløbet til det egentlige litteraturarbejde, som foregår i klassens fortolkningsfællesskab.
God fornøjelse

Finn Bangsgaard (fb@viauc.dk)
Pæd. konsulent ved VIA CFU
Herning, februar 2013

Nu har I læst Mads Heinesens Jeg er modig. Indtil bladene en dag forsvinder, nu får I så nogle ”spændende” opgaver. I får 45 minutter til skriftligt – stikordsform – og parvist at besvare spørgsmålene. Derefter skal I fremlægge jeres besvarelser på klassen. Er I ikke tilfredse med jeres opgave, må I bytte til en anden, men I kan kun bytte en gang. Skulle I blive færdige før tid, kan I vælge mellem at skrive om, hvad der gjort størst indtryk på jer, da I læste bogen eller trække et nyt spørgsmål. Og husk som altid: Det gælder ikke om at blive først færdig, men bedst færdig.
God fornøjelse!

Fyrværkeri
Forklar, hvorfor nogle mennesker (børn, unge og voksne) er meget fascinerede af fyrværkeri. I jeres fremlæggelse skal I også fremvise statistikker over fx skader i forbindelse med fyrværkeri. Anvend www.fyrvaerkeri.dk – og tal også om nytten af kampagner.

Illustrationerne
Udvælg 2-4 illustrationer. Lav en analyse og vurdering af dem.

Kapiteljagt
Udvælg et kapitel (eller to), som har gjort særlig indtryk på jer. Begrund jeres valg.

Fravalg
Denne bog er der en del lærere, der ikke vil læse fælles i sjette eller syvende klasse. Hvorfor ikke? Finder I bogen egnet til fælles læsning? Hvad er det vigtigt at læse om i fælles bøger til syvende?

Tabu Top 5
Lav en liste over ting, man ikke snakker (med alle) om, når man går i syvende. Er det noget, der har med sex eller død/sorg at gøre?

… siden børnehaven
”Når man har været bedste venner siden børnehaven, så er man der også for hinanden, når svære ting sker,” siger Frejs mor på side 15. Hvad mener hun og I? Find mindst to andre udsagn i bogen, og forhold jer også til dem.

Barndom vs. ungdom
I kapitlet Lego (s. 18-20) funderer Frej over begrebet barndom. Kan I lave lister over ting, der hører enten barn- eller ungdommen til? Begrund jeres valg.

Den blå kop
Hvordan opfører Patrick sig i kapitlet (s. 21-27)? Og hvorfor

Mobbeofre
Hvorfor blev/bliver Alexander mobbet? Kan man sige noget samlet om mobbeofre? Tror I, at programmer som Myginds mission og Silas’ opgør kan ændre noget?

Skræmme eller lokke?
Nogle lærere ønsker ikke at læse bøger fælles om emner som hærværk, misbrug, trainsurfing, spiseforstyrrelser, selvskadelig adfærd, kriminalitet m.m. Hvad er jeres holdning. Skal det ties ihjel eller …?

Lærere: På film, i bøger og i virkeligheden
Hvad synes du om Frejs lærer, Preben? Giv eksempler på lærere på film og i bøger. Hvordan passer det med virkeligheden?

På vej mod katastrofen
Set up: Når en senere forekommende handling bliver antydet i teksten, kalder man det et set up. Kan I finde set up i bogen, der viser, at projekt kanonslag måske ikke ender godt?

Alexander
Genlæs kapitlet (s. 77-79). Læs på, mellem og bag linjerne. Genfortæl kapitlet, og giv jeres bud på, hvorfor Alexander reagerer, som han gør på side 79.

Patrick
Synsvinklen i bog er hos Frej. Hvordan ville Patrick forklare/forsvare sinde handlinger? Genlæs blandt andet kapitlet Løgn (s. 89-92).

Frej
Genlæs kapitlet Vandballoner (s. 83-85). Hvilke modsætninger er der mellem Frejs handlinger og tanker. Og hvorfor?

Cats fest & Skyldig
Genlæs kapitlerne (s. 93-96). Er der tale om en drøm, et håb eller er det virkelighed? Begrund.

En dårlig ven
Hvad kendetegner en god ven? Oprems, og begrund egenskaber. Hvordan er Frej som ven? Kom med tekstnære eksempler.


God fornøjelse
Finn Bangsgaard (fb@viauc.dk)
Pæd. konsulent ved VIA CFU
www.viacfu.dk/duo

                                               

Ingen kommentarer: